Situatie geprojecteerd op luchtfoto (bron: IDDS)

Schaddé van Dooren heeft de wens om hun meerdere versnipperde terreinen samen te brengen op één locatie. Wij werden gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen en dus de inpassing op het nieuwe bedrijventerrein Klei-Oost te verkennen. Op basis van de milieucategorie en de bepalende milieuaspecten geluid, geur en stof hebben wij door middel van akoestisch en luchtkwaliteitsonderzoek gemotiveerd dat de nieuwe inrichting ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar is. “Qua milieubelasting voldoet het bedrijf aan de relevante wet- en regelgeving en kan het gelijkgesteld worden aan een bedrijf uit een lagere milieucategorie, overeenkomstig de gehanteerde milieuzonering in het bestemmingsplan.”

Het plan is uiteindelijk gesneuveld in de onderhandelingen tussen de aannemer (Ouwehand Bouw), architect (Piet Onderwater & Partners) en de gemeente Katwijk over de precieze inrichting van het terrein (toegestane bouwhoogte, aantal m2 bebouwing, afstand tot erfgrenzen, welstand).

Ondanks dat wij dus snel inzichtelijk hebben kunnen maken dat het plan milieutechnisch uitvoerbaar is en dit advies is ook onderschreven door de Omgevingsdienst West-Holland richting de gemeente, is het niet doorgegaan vanwege onvoldoende bouwtechnische uitwerking in afstemming met de gemeente.

Situatie nieuwbouw geprojecteerd op bestemmingsplankaart (IDDS)

Impressie nieuwe kantoor met bedrijfshallen (Piet Onderwater en partners)

 

 
twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.