Een afdeling in ontwikkeling binnen IDDS! Met de combinatie van specialisten in omgevingsonderzoeken, stedenbouwkundigen en planologen zijn we in staat aan de voorkant van het proces, in de initiatieffase, scherp in te schatten welke boven- en ondergrondse risico’s er spelen bij een ontwikkeling, welke investeringen dat vraagt, welke exploitatie rendabel is, hoe ruimtelijke inpasbaar een ontwikkeling is, of deze ook haalbaar is binnen de ruimtelijke kaders… Kortom: of een ruimtelijke ontwikkeling potentie heeft. Naast locatiescans en haalbaarheidsstudies voor ontwikkelaars (met name voor woningbouw) hebben we voor een aantal bedrijven geïnventariseerd welke mogelijkheden zij hebben op of in de nabijheid van hun perceel.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.