IDDS is afgelopen maand in de gemeente Katwijk op zoek gegaan naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

In het gebied waar we zochten, zal (naar verwachting) in december worden gestart met de aanleg van een fietspad dat vanaf de Westerbaan langs de duinen naar het strand gaat lopen. Voordat de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden kunnen beginnen, moet de locatie vrijgegeven worden van explosieven. Het gebied was namelijk op basis van een gemeentebreed historisch vooronderzoek verdacht verklaard op de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) in de ondergrond.

Er zijn tijdens de opsporingswerkzaamheden enkele objecten aangetroffen, maar geen explosieven. Concluderend werd het onderzoeksgebied voor de uit te voeren werkzaamheden vrijgegeven van CE.

Meer informatie over onderzoek en opsporing van explosieven is te vinden via de pagina van IDDS explosieven

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.