Explosieven

Opsporingsonderzoek naar explosieven

Achtergebleven explosieven (ontplofbare oorlogsresten) uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse land- en waterbodem vormen een risico bij de realisatie van uw project. Vanzelfsprekend, is het aantreffen van een explosief gevaarlijk, maar naast de veiligheidsrisico’s ontstaat ook vaak druk op de planning en het budget in uw project. Door vooronderzoek en opsporingsonderzoek zorgen wij van IDDS dat u bij de realisatie van uw project geen risico loopt met betrekking tot achtergebleven ontplofbare oorlogsresten. 

Vooronderzoek naar explosieven met een passend advies

IDDS brengt met een passende bureaustudie de risico’s in kaart voor uw projectlocatie (historisch vooronderzoek) en hoe deze mogelijk ingeperkt of beheerst kunnen worden (Projectgebonden Risicoanalyse). Dit voorkomt vaak dat u voor verrassingen komt te staan die uw project onnodig kunnen vertragen. Onze adviseurs en Senior Deskundigen Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten begeleiden u tevens in deze fase ook bij de subsidieaanvraag (bommenregeling) voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Opsporing en onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten

Wanneer opsporing moet plaatsvinden voorziet IDDS Explosieven in een efficiënte opsporingsmethodiek. Een eigen team van deskundigen voert detectie- en eventuele benaderingswerkzaamheden voor u uit (onder eigen certificaat voor deelgebied A+B). Het doel is de vrijgave van uw projectlocatie ten aanzien van ontplofbare oorlogsresten om geplande werkzaamheden veilig uit te voeren. Hierbij maken wij gebruik van diverse moderne digitale meettechnieken.

08-01-2020:
Let op! Per 1 januari 2021 is de WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-Ooo). 

We stemmen detectiemethoden af op uw locatie om deze zo efficiënt mogelijk te onderzoeken.

CS-Ooo gecertificeerd

Als volwaardig opsporingsbedrijf met CS-Ooo certificering voor zowel deelgebied A als B, zijn wij uw partner voor veilig en verantwoord onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten. 

De explosievendeskundigen van IDDS helpen u bij:

 • Onafhankelijk advies op het gebied van ontplofbare oorlogsresten
 • Advies en toezicht tijdens de realisatiefase, uitvoeringsfase en de oplevering
 • Optreden als onpartijdig en onafhankelijk intermediair tussen opdrachtgever en een civieltechnisch opsporingsbedrijf
 • Toetsen vooronderzoeken (probleemanalyses en probleeminventarisaties), projectplannen, detectierapportages en Proces verbaal van opleveringen aan de vigerende regelgevingen
 • Uitvoeren van Projectgebonden Risico Analyses bij opsporingsonderzoek
 • Adviseren en beoordelen van opsporingsonderzoek tijdens aanbestedingen
 • Onafhankelijk toezichthouden bij explosievenonderzoek
 • Toetsen van de oplevering van onderzoeklocaties

Vliegtuigberging Tweede Wereldoorlog

Ook bij bijzondere situaties, zoals het vinden van een vliegtuigwrak, werkt IDDS snel, vakkundig en respectvol. IDDS is deskundig op alle gebieden die bij een berging kunnen komen kijken. Van explosieven, tot en met milieu, bodem, asbest en archeologie. We beschikken over expertise en kennis om zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering integraal te ondersteunen. Lees hier meer over onze totaaloplossing bij vliegtuigberging.

Duikwerkzaamheden

IDDS is naast landbodemonderzoeken ook inzetbaar onder de waterlijn! Met inzet van een eigen ervaren en vakkundig duikteam gaat IDDS graag voor u aan de slag. Lees hier meer over onze duikoplossingen.

Meer dan alleen explosieven onderzoek

IDDS is een landelijk opererend onderzoeks- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in explosievenonderzoek, werken wij veel aan milieu, bouwhistorisch onderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek.

EXPLOSIEVEN ONDERZOEKSBUREAU IDDS

Neem contact op:

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht