Explosieven

Opsporingsonderzoek naar bommen en explosieven

Achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse bodem vormen een risico bij de realisatie van uw project. Vanzelfsprekend is het aantreffen van een explosief gevaarlijk, maar naast de veiligheidsrisico’s ontstaat ook vaak druk op de planning en het budget in uw project. 

Vooronderzoek naar explosieven met een passend advies

IDDS brengt met een passende bureaustudie de risico’s in kaart voor uw projectlocatie (historisch vooronderzoek) en hoe deze mogelijk ingeperkt of beheerst kunnen worden (Projectgebonden Risicoanalyse). Dit voorkomt vaak verrassingen die uw project onnodig kunnen vertragen.

Onze explosieven adviseurs en OCE-deskundigen begeleiden u ook bij de subsidieaanvraag (bommenregeling) voor onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE).

Opsporing en onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE)

Wanneer opsporing moet plaatsvinden voorziet IDDS Explosieven in een efficiënte opsporingsmethodiek. Een eigen team van deskundigen voert detectie- en eventuele benaderingswerkzaamheden voor u uit (onder eigen certificaat WSCS-OCE deelgebied A+B). Het doel is de vrijgave van uw projectlocatie ten aanzien van CE om geplande werkzaamheden veilig uit te voeren. Hierbij maken wij gebruik van diverse moderne digitale meettechnieken.

Als volwaardig opsporingsbedrijf met deelgebied A en B zijn wij uw partner voor onderzoek naar Conventionele Explosieven. 

De explosievendeskundigen van IDDS helpen u bij:

  • Onafhankelijk advies op het gebied van Conventionele Explosieven
  • Advies en toezicht tijdens de realisatiefase, uitvoeringsfase en de oplevering
  • Optreden als onpartijdig en onafhankelijk intermediair tussen opdrachtgever en een civieltechnisch opsporingsbedrijf
  • Toetsen vooronderzoeken (probleemanalyses en probleeminventarisaties), projectplannen, detectierapportages en Proces verbaal van opleveringen aan de vigerende regelgevingen
  • Uitvoeren van Projectgebonden Risico Analyses bij opsporingsonderzoek
  • Adviseren en beoordelen van opsporingsonderzoek tijdens aanbestedingen
  • Onafhankelijk toezichthouden bij explosievenonderzoek
  • Toetsen van de oplevering van onderzoeklocaties

Vliegtuigberging Tweede Wereldoorlog

Ook bij bijzondere situaties, zoals het vinden van een vliegtuigwrak, werkt IDDS snel, vakkundig en respectvol. IDDS is deskundig op alle gebieden die bij een berging kunnen komen kijken. Van explosieven, tot en met milieu, bodem, asbest en archeologie. We beschikken over expertise en kennis om zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering integraal te ondersteunen. Lees hier meer over onze totaaloplossing bij vliegtuigberging.

Meer dan alleen explosieven onderzoek

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau en IDDS Explosieven is WSCS-OCE gecertificeerd.

Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in explosievenonderzoek, werken wij veel aan milieu, historisch bouwonderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek.

EXPLOSIEVEN ONDERZOEKSBUREAU IDDS

Neem contact op:

Naam (verplicht)

E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

Uw bericht