Expertise

Multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau IDDS

IDDS biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een deel van onze expertise. Wat ons daarbij onderscheidt is dat wij naast de discipline waar u ons voor inzet, kennis hebben van het vervolgtraject. Wij kunnen dus actief met u meedenken over de te zetten stappen en specifieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. 

Milieu

 • Bodemonderzoek
 • Bodemsanering
 • Veldwerk bij bodemonderzoek

Archeologie en Bouwhistorie

 • Archeologisch onderzoek
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Gecertificeerde archeologen

Explosieven

Ecologie

 • Ecologisch onderzoek
 • Quickscan flora en fauna
 • Ecologisch advies

Waterbeheer

 • Geohydrologische advisering
 • Watertoets
 • Bemalingsadvies / modellering

Asbest

 • Asbestinventarisatie
 • Asbestonderzoek
 • Asbestsanering

Cultuurtechniek

 • Cultuurtechnische projecten
 • Ontwatering & verkaveling
 • Waterbeheersing of grondverbetering

Bouw- en Sloopmanagement 

Infra

 • Herinrichting locatie
 • RAW bestek opstellen
 • Toelichting bij uitvoering gebiedsontwikkeling
 • Proces- en contractmanagement

Expertise in totaalprojecten 

Onder totaalprojecten verstaan we projecten die vanaf de aankoop van de grond tot oplevering van het eindproduct worden geregeld en begeleid door IDDS. Onder Totaalprojecten valt ook Ruimte & Ontwikkeling. Dit behelst het project vanaf de boorfase tot het aanvragen van alle benodigde vergunningen. 

Heeft u vragen over onze totaalprojecten of kennisgebieden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.