Woningcorporatie Dunavie maakt haar woningen energiezuiniger. Dit project heeft de naam Dunergie gekregen en wordt gefaseerd uitgerold, met minimale overlast voor de huurders. Dunergie staat voor ‘Dunavie’ en ‘Energie’.

Integrale woningopname met minimale overlast voor de huurders

Om te kunnen bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden en praktisch uitvoerbaar zijn, dienen de woningen opgenomen te worden. IDDS voert deze opnamen uit en berekent de energie index op basis waarvan een energielabel wordt opgesteld. Daarbij wordt ook beoordeeld of er geen beperkingen zijn voor de uitvoerbaarheid op het gebied van asbest.

Onder het mom van nu we er toch zijn, wordt tijdens deze opname de woning direct ingemeten conform de NEN 2580 en wordt vervolgens een woningplattegrond opgesteld. De tekening is helemaal ingericht conform de wensen van Dunavie.

Door het gecombineerd opnemen van de duurzaamheid, asbest en NEN 2580 wordt de overlast voor de huurder beperkt tot slechts één opname. Dit was een nadrukkelijke eis van Dunavie.

Maatwerkadvies duurzaamheid

Op basis van de woningprestaties op het gebied van duurzaamheid wordt door Dunavie een voorstel uitgebracht voor de te nemen maatregelen. De maatregelen die worden genomen, verschillen per woning en kunnen bestaan uit (een combinatie van) de volgende verbeteringen: dubbel glas plaatsen, dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie, plaatsen of vervangen van CV ketels en het plaatsen van zonnepanelen.

IDDS rekent de maatregelen door en maakt de duurzaamheidsverbetering per maatregel inzichtelijk. Op deze wijze kan Dunavie gericht keuzes maken.

STEP Subsidie

In sommige gevallen is de verbetering van de energiezuinigheid zo groot dat er STEP subsidie kan worden aangevraagd door Dunavie. Deze subsidie dekt een deel van de investering. De hoogte van de subsidie hangt af van de verbetering in de Energie-Index die per huurwoning na de renovatie wordt bereikt. Hierbij dienen minimaal 2 verbeterstappen in de energie-index worden gemaakt.

Comfortabeler en voordeliger wonen

Hoe zuiniger de woning, des te minder wordt betaald aan energiekosten. De meeste duurzaamheidsmaatregelen zorgen niet alleen voor een lagere energierekening, ook het wooncomfort wordt verhoogd. Door het verduurzamen van de woningen draagt Dunavie positief bij aan een beter klimaat en zorgt de woningcoöperatie voor een beter wooncomfort voor haar huurders.

Afbeelding via heembouw.nl.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.