Met de opening van het drie baden tellende zwembad Aquamar in Katwijk, is het oude zwembad overbodig geworden. Na de sloop wordt de buitenruimte veranderd in een speels duinlandschap met een waterspraypark, een vernieuwd marktplein en een openbare speeltuin met terras. IDDS is de sloopadviseur voor de gemeente Katwijk en verantwoordelijk voor een duurzame ontmanteling van het oude zwembad.

Impressie nieuw zwembad Aquamar. Bron: gemeente Katwijk 

Sloopmanagement voor een complexe klus

Het oude zwembad wordt gesloopt direct naast het nieuwe zwembad welke op staal is gefundeerd (geen heipalen). Hierbij bestaat het risico op verzakkingen en schade als gevolg van trillingen. Om deze reden is ervoor gekozen om de zwembaden en kelders, welke zich onder maaiveld niveau bevinden, in de bodem te laten zitten. Om te voorkomen dat deze gaan opdrijven en/of er drijfzand ontstaat vullen we de kelders met zand en worden er op innovatieve wijze infiltratieputten met drainage aangebracht.

Sloop oude zwembad Aquamar

Kleine afstand tot woonwijk en zwembad vereist omgevingsmonitoring                              

De sloop vindt plaats in een woonwijk. Om omgevingsrisico’s te managen heeft IDDS vooraf bouwkundige vooropnamen/nulmetingen uitgevoerd. Tijdens de sloop worden ook trillingsmetingen uitgevoerd conform de SBR richtlijn A. Hiervoor zijn ook twee trillingsmeters op het nieuwe zwembad aangebracht. De afstand tussen sloop en het nieuwe zwembad is op sommige plaatsen minder dan 2 meter en daarmee zeer kritisch. Tijdens de sloopwerkzaamheden staan wij in nauw contact met de kraanmachinist om alles in goede banen te leiden.

Voormalig zwembad duurzaam gesloopt   

Tijdens de sloop wordt het gebouw selectief ontmanteld. Dit houdt in dat de uitkomende materialen waar dit enigszins mogelijk is, worden hergebruikt of voor hergebruik geschikt worden gemaakt. De materialen worden zoveel mogelijk bij de bron gescheiden en in aparte containers afgevoerd waardoor de materialen zoveel mogelijk gerecycled kunnen worden.

Het steenachtige puin wordt gebroken en geschikt gemaakt voor hergebruik in de wegenbouw. Een deel van het puingranulaat zal op locatie worden hergebruikt voor de toekomstige terreininrichting. Door deze maatregelen wordt bijna al het materiaal voor hergebruik geschikt gemaakt en de milieubelasting tot een minimum beperkt. Doordat veel materialen worden hergebruikt zijn er minder afvoerkosten en sommige materialen leveren zelfs geld op waardoor de sloopkosten in het geheel beperkt blijven.

IDDS ontzorgt uw sloopproject

IDDS heeft in de voorbereiding de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de aanbesteding verzorgd. Tijdens de uitvoering verzorgen zij de Directievoering & Toezicht en omgevingsmonitoring. Uniek hierbij is dat IDDS naast sloop- en asbestrisico’s ook rekening houdt met ecologie, archeologie, bodem, geluid, trillingen en omgevingsrisico’s. Hierbij werken wij met moderne digitale meettechnieken. Heeft u vragen over onze sloopmanagement dienstverlening? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar +31 (0)71 – 402 85 86.

 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.