In opdracht van Dunavie organiseert IDDS de duurzame ontmanteling van 25 woningen aan de P. Bernhardlaan in Katwijk. Het doel? De sloopwerkzaamheden op een zo duurzaam mogelijke wijze uitvoeren! Lees meer over de werkwijze en het project in dit artikel. 

 Duurzame ontmanteling

Bij het duurzaam ontmantelen van woningen worden zoveel mogelijk materialen afkomstig uit de sloop hergebruikt, zowel primair (1 op 1 hergebruik) als secundair (aanleveren van materialen voor hergebruik in het productieproces). Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat en welke werkzaamheden hieronder vallen? We hebben een kleine opsomming gemaakt:

 1. Het begint met het duurzaam handmatig leeg strippen van de gebouwen t.b.v. diversen afvalstromen.
 2. Daarna afvalstromen scheiden en deponeren in verschillende en de daarvoor bestemde containers.
 3. Tot slot de oude bouwmaterialen demonteren en opslaan t.b.v. direct hergebruik.

98% van sloopmateriaal duurzaam hergebruikt

De sloop wordt uitgevoerd door VSM sloopwerken. Bij VSM wordt 98% van alle reststoffen die vrijkomen tijdens sloopprojecten hergebruikt of krijgt een tweede leven in de vorm van nieuwe producten (levenscyclus perspectief). Het energiegebruik en de CO2- en NOx- uitstoot wordt geminimaliseerd door brandstof- en energiezuinige bedrijfswagens en het verminderen van transportbewegingen.

Duurzame nieuwbouw

De 25 sociale huurwoningen die op deze locatie terug worden gebouwd zijn gasloos en krijgen het NOM-predicaat, wat wil zeggen dat deze minstens net zoveel energie opwekken als dat ze gebruiken.

Het sloophout (deuren, vloerdelen en vloerbalen) wordt één op één hergebruikt.

 Archeologisch waardevol gebied

Een andere bijzonderheid bij dit project is de hoge archeologische verwachting tijdens de sloop. Om eventuele archeologische vondsten niet mis te lopen, zal er een archeologisch proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.

Totale duurzame sloopadvisering door IDDS

IDDS verzorgt voor deze duurzame ontmanteling het totale sloopmanagement; vanaf onderzoeksfase tot en met uitvoering en oplevering. Denk hierbij aan:

 • Destructief asbestonderzoek
 • Milieukundig bodemonderzoek
 • Archeologische bureau en booronderzoek en aanvullend proefsleuven onderzoek
 • Geluids- en trillingspredictie
 • Ecologisch vleermuizenonderzoek
 • Verzorgen sloopmelding
 • Duurzaam sloopbestek
 • Verzorgen van de aanbesteding
 • Directievoering & toezicht
 • Omgevingsmonitoring (bouwkundige vooropnamen en trillingsmetingen)

Wilt u weten wat IDDS voor uw duurzame- of circulaire ontmanteling kan betekenen? Neem contact op met Bram Kroon, adviseur circulair bouwen en slopen.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.