Duikwerkzaamheden

IDDS is naast landbodemonderzoeken ook inzetbaar onder de waterlijn!

Duikwerkzaamheden vakkundig uitgevoerd

Met inzet van een eigen, ervaren en vakkundig duikteam gaat IDDS graag voor u aan de slag. Een team voor duikwerkzaamheden biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen onder de waterlijn. Een nieuwe steeds vaker gewenste dimensie aan het gehele traject van onderzoek, advisering en ruimtelijke ontwikkeling

Binnen de kennisgebieden die IDDS kent, en de kracht van samenspel van deze specialistische kennis, is het duikteam van IDDS een echte toevoeging op het geheel om u nóg beter te kunnen voorzien in uw behoeften. Met de mogelijkheid om duikwerkzaamheden uit te voeren werken we integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling.

Explosieven WOI / WOII

Gedurende WOI en WOII zijn er een veelvoud aan conventionele / niet gesprongen explosieven ‘achtergelaten’ in onze bodem. Gezien het feit dat Nederland voor een groot gedeelte uit water bestaat, is het niet verwonderlijk dat een groot gedeelte van deze explosieven zich ook in rivieren, kanalen, watergangen e.d. bevinden. Bij werkzaamheden in een omgeving welke verdacht is op het aantreffen van deze explosieven, kunnen wij diverse werkzaamheden verrichten om zo het risico op het aantreffen van conventionele / niet gesprongen explosieven bij vervolgwerkzaamheden tot een minimum te beperken.

Wetgeving WSCS-OCE

Volgens het WSCS-OCE, het werkveldspecifieke certificatieschema voor het opsporen van conventionele explosieven, moeten duikers die duikwerkzaamheden uitvoeren op het gebied van explosievenopsporing, in het bezit zijn van een certificering als OCE-deskundige. Naast een duiker die onder water bezig is met benaderingswerkzaamheden moet de, in de duikploeg aanwezige, reserveduiker ook in het bezit zijn van deze certificering.

De duikploeg wordt boven water bijgestaan door een Senior OCE-deskundige. Deze specialist heeft de algehele leiding over de OCE-werkzaamheden. 

IDDS heeft binnen haar gelederen meerdere duikers die voldoen aan deze OCE-certificering alsook Senior OCE-deskundigen. Hiermee is continuïteit en kwaliteit altijd gewaarborgd.

Milieuwerk in combinatie met explosieven werkzaamheden

Zijn er baggerwerkzaamheden gepland in de binnenwateren en u moet milieutechnisch bodemonderzoek laten uitvoeren? Valt dit samen met eerder geplande OCE-werkzaamheden? Door ons integrale optreden worden de bodemmonsters in het werk meegenomen door het duikteam, waardoor er geen stagnatie optreedt. Sterker nog, werkzaamheden worden dus volledig tegelijk uitgevoerd. Win-win dus!

Neem contact op:

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht