Duikwerkzaamheden

IDDS is met haar duikwerkzaamheden ook inzetbaar onder de waterlijn!

Duikwerkzaamheden vakkundig uitgevoerd

Met inzet van een eigen, ervaren en vakkundig duikteam gaat IDDS graag voor u aan de slag. Een team voor duikwerkzaamheden biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen onder de waterlijn. Een nieuwe steeds vaker gewenste dimensie aan het gehele traject van onderzoek, advisering en ruimtelijke ontwikkeling

Binnen de kennisgebieden die IDDS kent, en de kracht van samenspel van deze specialistische kennis, is het duikteam van IDDS een echte toevoeging op het geheel om u nóg beter te kunnen voorzien in uw behoeften. Met de mogelijkheid om duikwerkzaamheden uit te voeren werken we integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling.

Explosieven WOI / WOII

Gedurende de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn er een veelvoud aan explosieven (ontplofbare oorlogsresten) ‘achtergelaten’ in onze bodem. Gezien het feit dat Nederland voor een groot gedeelte uit water bestaat, is het niet verwonderlijk dat een groot gedeelte van deze ontplofbare oorlogsresten zich ook in rivieren, kanalen, watergangen e.d. bevinden. Bij werkzaamheden in een omgeving welke verdacht is op het aantreffen van explosieven, kunnen wij diverse werkzaamheden verrichten om zo het risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten bij vervolgwerkzaamheden tot een minimum te beperken.

Wetgeving CS-OOO

Volgens het CS-OOO (Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten) moeten duikers die duikwerkzaamheden uitvoeren op het gebied van opsporing van ontplofbare oorlogsresten, in het bezit zijn van een certificering als Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Naast een duiker die onder water bezig is met benaderingswerkzaamheden moet de, in de duikploeg aanwezige, reserveduiker ook in het bezit zijn van deze certificering.

De duikploeg wordt boven water bijgestaan door een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Deze specialist heeft de algehele leiding over de werkzaamheden. 

IDDS heeft binnen haar gelederen meerdere duikers die voldoen aan deze certificering als ook Senior Deskundigen Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Hiermee is continuïteit en kwaliteit altijd gewaarborgd.

Milieuwerk gecombineerd met opsporing van explosieven

Zijn er baggerwerkzaamheden gepland in de binnenwateren en u moet milieutechnisch bodemonderzoek laten uitvoeren? Valt dit samen met eerder geplande opsporing naar ontplofbare oorlogsresten? Door ons integrale optreden worden de bodemmonsters in het werk meegenomen door het duikteam, waardoor er geen stagnatie optreedt. Sterker nog, werkzaamheden worden dus volledig tegelijk uitgevoerd. Win-win dus!

Neem vrijblijvend contact met ons op op!

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht