Digitale meettechnieken

Moderne digitale meettechnieken zijn een belangrijk onderdeel van onze integrale expertise bij ruimtelijke ontwikkeling.

Of het nu gaat om de inzet van drones voor luchtopnamen, trillingsmetingen bij bouwwerkzaamheden of grondradar onderzoek, IDDS zorgt voor digitale metingen om uw project(ontwerp) te optimaliseren of efficiënt te begeleiden in de realisatiefase van uw project!

IDDS regelt dit met gespecialiseerde eigen apparatuur en/of inzet van derden. Dat is helemaal afhankelijk van de wensen en eisen van onze klanten, uitvoeringsregio en/of best beschikbare technieken op dat moment. Wij zetten uiteraard de meest geschikte techniek in op uw project!

 

 

Integratie met andere disciplines
Bij onze disciplines Bouw en Explosieven krijgen wij geregeld te maken met projectspecifieke vragen als trillingsmetingen of magnetometeronderzoek. Waar dit mogelijk is zetten we deze nauwkeurige meettechnieken integraal in. Op die manier zijn combinaties te maken in bodemonderzoek (bijvoorbeeld het opsporen van oud leidingwerk en ondergrondse tanks) en archeologie op eenzelfde locatie.

 

 

Grondradartechnieken zijn gebaseerd op fysieke scheidingen in de ondergrond en passen we toe bij onze bodembrede dienstverlening: archeologisch onderzoek (muurrestanten etc), milieukundig onderzoek(opsporen oude tanks, afvoerleidingen, putten, etc.), infra (opsporen nutsleidingen), bouw en sloop (opsporen oude funderingen) en OOO (opsporen ontplofbare oorlogsresten).

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Explosieven, adviseur S. (Scarlett) van der Weele: 06-24851447 / 071-4028586 / svdweele@idds.nl