Na de succesvolle sloop Hoornes Fase 1 was het voor Dunavie een logische stap om IDDS ook het totale sloopmanagement voor de circulaire ontmanteling van Hoornes Fase 2A te laten verzorgen.

Sloopmanagement van A tot Z

IDDS voerde in het voortraject, vanuit integrale dienstverlening, de benodigde onderzoeken uit. Het gaat om onderzoeken op gebied van: flora en fauna, bodem, archeologie, asbest, maar ook om een omgevingsmonitoringsplan en een bomeninventarisatie. Door deze onderzoeken worden slooprisico’s vroegtijdig in kaart gebracht en kan het project veilig en verantwoord gemanaged worden.

Verder voerde IDDS ter voorbereiding van de circulaire ontmanteling een circulaire inventarisatie uit. Ook stelden we een circulair prestatie sloopbestek op en verzorgden we de aanbesteding. Als laatste zorgde IDDS in de voorbereiding voor de benodigde vergunningen. Denk hierbij aan een sloopmelding en kapvergunning.

In de uitvoering van fase 2, die momenteel bezig is, bewaakt IDDS de contractuele afspraken. We zien hierbij toe op correcte uitvoering van de asbestsanering en circulaire ontmanteling.

Omgevingsmanagement

Binnen sloopprojecten van deze omvang speelt omgevingsmanagement vanzelfsprekend een belangrijke rol. IDDS voerde onder andere bouwkundige vooropnamen uit en woonden we een buurtbijeenkomst bij. Bovendien, gaan we tijdens de sloop ook trillingsmetingen uitvoeren. Een uitkomst van de buurtbijeenkomst: het terrein krijgt naar wens van buurtbewoners een tijdelijke invulling totdat Dunavie op deze locatie zeer duurzame woningen terug laat bouwen.

Meer weten over de diensten van IDDS Bouw- en Sloopmanagement bij circulair slopen? Klik dan hier

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.