Chroom-6

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kunt u te maken krijgen met het schadelijke Chroom-6, ook wel Chroom-VI. Chroom-6 vormt een risico voor de gezondheid en vanuit de Arbowetgeving moet er daarom alles aan worden gedaan om blootstelling te reduceren. Om blootstellingsgevaar te voorkomen heeft u inzicht in de aanwezigheid van Chroom-6 nodig. IDDS Bouw- en Sloopmanagement ondersteunt door Chroom-6 onderzoek te doen en advies te leveren met betrekking tot Chroom-6.

Chroom-6 komt met name voor in roestwerende verf, maar ook in geconserveerd hout, leer en cement. De schadelijke stof kan vrijkomen als u besmette lagen bewerkt, zoals bijvoorbeeld door middel van spuiten, lassen, schuren, snijden, etc. Chroom-6 is o.a. toegepast in gebouwen, scheepvaart, treinen, vliegtuigen, bruggen en kunstwerken. Vanwege de potentieel gevaarlijke effecten van Chroom-6 is onlangs de grenswaarde voor deeltjes in de lucht verlaagd en is de stof toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen. Indien Chroom-6 niet wordt bewerkt is er geen direct blootstellingsrisico.

Chroom-6 onderzoek

IDDS onderzoekt Chroom-6 in gebouwen en objecten en voorziet u van een duidelijke en overzichtelijke rapportage. Van Chroom-6 verdachte toepassingen nemen wij een representatief monster en laten deze beoordelen door een geaccrediteerd laboratorium. In tegenstelling tot een Chroom 6-detectie testkit verkrijgt u hiermee wel 100% zekerheid. Ook kunt u door ons een luchtonderzoek laten uitvoeren naar de blootstelling aan Chroom-6 om te beoordelen of de omstandigheden op uw project binnen de wettelijke grenswaarden valt. 

Indien Chroom-6 wordt aangetroffen kunnen wij u tevens volledig adviseren en ondersteunen bij het opstellen van beheersmaatregelen, dan wel bij de verwijderen hiervan zodat blootstelling aan deze schadelijke stof kan worden voorkomen. Op deze manier bent u snel op de hoogte van op de locatie aanwezige schadelijke stoffen en voldoet u aan verplichtingen uit de Arbowetgeving. En nog belangrijker: op deze manier kan de veiligheid bij uw project worden gewaarborgd.

Meer weten over onze aanpak op het gebied van Chroom-6? Neem contact op met Bram Kroon van IDDS Bouw- en Sloopmanagement: 06 – 53579353 / 071-4028586 / bkroon@idds.nl  Wij zijn u graag van dienst.

Gecombineerd onderzoek Chroom-6 en asbest

Onderzoek naar Chroom-6 heeft veel overeenkomsten met het inventariseren van asbest en dit onderzoek kan IDDS dan ook gecombineerd uitvoeren. Bent u bijvoorbeeld voornemens schilderwerk uit te laten voeren dan kunnen wij u snel inzicht geven in asbestverdachte toepassingen zoals kit en de aanwezigheid van chroom-6 houdende verflagen.

Meer weten over gecombineerde asbest- en Chroom-6 inventarisaties? Neem contact op met Bram Kroon van IDDS Bouw- en Sloopmanagement: 06 – 53579353 / 071-4028586 / bkroon@idds.nl  Wij bieden u graag efficiënte oplossingen.

Lees hier meer praktische en aanvullende informatie over chroom-6 en uw verplichtingen als opdrachtgever / werkgever

Wat is Chroom 6?

Chroom is een metaal. De meest voorkomende vormen van Chroom zijn Chroom-0, Chroom-3 en Chroom-6. Chroom-0 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verchromen van ijzeren kranen. Chroom-3 zit in mineralen die van nature voorkomen op aarde. Chroom-3 zit ook in onze voeding en is onschadelijk voor de gezondheid. Vanwege de nuttige eigenschappen, zoals roestwerendheid, wordt chroom-6 door mensen gemaakt. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot kanker. Het bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Chroom-6 kan dus niet als puur chroom-6 voorkomen. Na deze eerste binding aan zuurstof komt chroom-6 vooral voor als chromaat en dichromaat. Chromaat en dichromaat binden weer aan een andere stof, zoals zink. We spreken daarom altijd over een “Chroom-6-verbinding”.

In welke materialen en producten zitten chroom-6 verbindingen nu eigenlijk?

Verfpot, Chroom 6 is in roestwerende verf toegepast

Chroom-6-verbindingen zijn in verschillende materialen en producten terug te vinden. De voornaamste toepassing is in roestwerende verf. Ook kan het voorkomen in geconserveerd hout dat in de industrie, in de tuin en in houten speeltoestellen voor buiten gebruikt wordt. Chroom-6 kan vrijkomen tijdens het lassen van roestvrijstaal. Ook kan het voorkomen in leer en cement, al is hiervoor een wettelijke grens vastgesteld. Er zijn aanwijzingen dat er Chroom-6 in tabaksrook zit en soms is het in lage concentraties in drinkwater aanwezig.

Een norm (grenswaarde)

De grenswaarde voor alle Chroom (VI) verbindingen is gesteld op 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³. In een kubieke meter lucht mag dus maar een heel klein beetje Chroom-6 zitten. Chroom-6-verbindingen zijn op zo’n manier schadelijk, dat ze bij elke blootstelling al enige kans op gezondheidseffecten geven. Een concentratie onder de norm wil daarom niet zeggen dat er dan geen kans op gezondheidseffecten is, er is dan toch een kleine kans. Bij concentraties onder de norm accepteert de overheid echter deze kleine risico’s omdat ze erg klein zijn.

In welke werksituaties is blootstelling aan Chroom-6-verbindingen mogelijk?

Blootstelling aan Chroom-6-verbindingen is onder andere mogelijk in de volgende werksituaties:

  • Verspuiten van Chroom-6-houdende verf
  • Schuren, snijden of lassen van oppervlakken met Chroom-6-houdende verf
  • Lassen van roestvrijstaal
  • Verchromen van metalen- of kunststofoppervlakken, waarbij Chroom-6-verbindingen worden toegevoegd en deze worden omgezet in Chroom-0 op het metaal of kunststof
  • Bij houtconservering en het verwerken en contact met geconserveerd hout
  • Werken met cement
  • Werkzaamheden in/nabij een leerlooierij en bij verwerking van leer

De blootstelling kan anders zijn bij de verschillende werksituaties. De blootstelling hangt af van de Chroom-6-verbinding waarmee de persoon in contact komt. Daarnaast verschillen de hoogte, duur en route van de blootstelling per situatie. De ‘route’ van blootstelling (de wijze waarop blootstelling plaatsvindt) bij een leerlooierij of bij het werken met cement is vooral via de huid. Terwijl dat bij het spuiten van Chroom-6-houdende verf vooral via inademing is. Tenminste, als er geen of onvoldoende adembescherming wordt gebruikt. Hoe goed Chroom-6 opgenomen kan worden in het lichaam verschilt per route van blootstelling en per type Chroom-6-verbinding.

Wat moet de werkgever doen om de werknemer te beschermen tegen Chroom-6?

De werkgever moet te allen tijde voorkomen dat werknemers in aanraking komen met Chroom-6 deeltjes. In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit staan alle verplichtingen vermeld waaraan de werkgever zich moet houden. Omdat Chroom-6 kankerverwekkend is, moet de werkgever alles doen wat technisch mogelijk is om de Chroom-6 blootstelling te reduceren. Natuurlijk zullen de maatregelen in een hal waar geschuurd wordt verschillen van de situatie waarin de verf in de open lucht wordt geschuurd, bijvoorbeeld bij het schuren van een brug. Het is het belangrijkste om de goede persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken bij het werken met Chroom-6-verbindingen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat iemand zo min mogelijk in aanraking komt met chroom-6-verbindingen. Ook een goede persoonlijke hygiëne voorkomt dat een Chroom-6-verbinding in het lichaam terechtkomt. Pas dus op dat er bij het schuren van chroom houdende verf geen stofdeeltjes op de huid komen en was de handen goed voor de lunch.

Bron: FNV-Dossier Chroom-6