Browsing: Archeologie

Tijdens een proefsleuvenonderzoek aan het sloopterrein op het Europaplein zijn mogelijk sporen van kasteel Meerstein aangetroffen. Het betreffen archeologische vondsten onder het plein in Heemskerk. Er zijn resten van een gracht, kuilen, sloten en palenrijen gevonden. Ook zijn er muurresten, een waterput en een tonput gevonden.

Sinds 2011 wordt de derde zaterdag van oktober de Internationale Dag van de Archeologie genoemd. In Nederland vinden dan de Nationale Archeologiedagen plaats. Een mooi moment om even stil te staan bij wat archeologie en bouwhistorie en wat zij betekenen voor IDDS.