Bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoeken van gebouwen met als doel de bouwgeschiedenis te ontrafelen en het bepalen van de monumentale waarden die binnen het gebouw besloten liggen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen (ver)bouwplannen getoetst worden. De monumentale waarden worden toegekend op basis van gaafheid, zeldzaamheid en authenticiteit.

De vraag om een bouwhistorisch onderzoek kan een onvoorziene, en daardoor remmende factor zijn binnen een bouwplanprocedure. Door de brede kennis over diverse gebouwtypen, kan onze bouwhistoricus de relevante informatie voor uw (ver)bouwaanvraag snel en kwalitatief hoogwaardig rapporteren. De pro-actieve en efficiënte werkwijze zorgt voor een korte looptijd van het onderzoek.

Lees ook de blog: Bouwhistorie – Het leven van een gebouw in beeld of een van andere onderstaande blogs!

Voor meer informatie, onze tarieven en/of een maatwerkofferte kunt u contact opnemen met onze bouwhistoricus M. (Michel) van Dam: 06-24851447 / 071-4028586 / mvdam@idds.nl 

Michel van Dam is gecertificeerd bouwhistoricus, Lid Bond van Nederlandse Bouwhistorici, met 15 jaar aantoonbare professionele ervaring. Scholen en gevangenissen, boerderijen en fabriekscomplexen, stadspanden en vissershuisjes (en alles wat daar nog aan gebouwtypen tussen zit) heeft hij in de afgelopen jaren onderzocht. Klik op deze link voor de Publicaties bouwhistoricus Michel van Dam.

Samenwerking met andere disciplines

Om de onderzoeksvragen, in de breedste zin van het woord, zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden, acht IDDS het van groot belang samen te werken met verschillende disciplines. Het combineren van onderzoek is van meerwaarde omdat niet elke discipline dezelfde soort informatie kan bieden. Zo combineert IDDS het bouwhistorisch onderzoek waar mogelijk met archeologisch onderzoek om tot een zo goed mogelijk gefundeerd resultaat te komen. Ook kunnen wij de bouwhistoricus gelijktijdig met de asbestspecialisten van IDDS Bouw laten optrekken. Deze unieke combinatie geeft uiteraard inzicht in de bouwhistorische/monumentale waarden in uw pand die zichtbaar worden bij het (destructief) asbestonderzoek. Maar belangrijker nog, is dat waardevolle elementen niet beschadigd raken bij het asbest onderzoek.