Bouwhistorie

Bouwhistorie kan een remmende factor zijn binnen de planprocedures. Wij zetten onze bouwhistorische kennis en ervaring effectief in. Zo rapporteren wij de relevante informatie voor uw (ver)bouwaanvraag snel en kwalitatief hoogwaardig. Op deze manier vormt bouwhistorie geen remmende factor binnen de planprocedures.

Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoeken van gebouwen met als doel de bouwgeschiedenis te ontrafelen in het bepalen van de monumentale waarden die binnen het gebouw besloten liggen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen (ver)bouwplannen getoetst worden. De monumentale waarden worden toegekend op basis van gaafheid, zeldzaamheid en authenticiteit.

Lees ook de blog: Bouwhistorie – Het leven van een gebouw in beeld of een van andere onderstaande blogs!

Voor meer informatie, onze tarieven en/of een maatwerkofferte kunt u contact opnemen met onze bouwhistoricus M. (Michel) van Dam: 06-24851447 / 071-4028586 / mvdam@idds.nl 

Michel van Dam is gecertificeerd bouwhistoricus, Lid Bond van Nederlandse Bouwhistorici, met ruim 10 jaar aantoonbare professionele ervaring. Scholen en gevangenissen, boerderijen en fabriekscomplexen, stadspanden en vissershuisjes (en alles wat daar nog aan gebouwtypen tussen zit) heeft hij in de afgelopen jaren onderzocht. Klik op deze link voor de Publicaties bouwhistoricus Michel van Dam.

Samenwerking met andere disciplines

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het verleden is het van groot belang om samen te werken met zoveel mogelijk disciplines en de resultaten goed te integreren voor de beantwoording van onderzoekvragen. Omdat niet elke discipline dezelfde soort informatie kan bieden zorgt juist de combinatie vaak voor een meerwaarde. IDDS combineert het bouwhistorisch onderzoek daarom waar mogelijk altijd met archeologisch onderzoek om tot een zo goed mogelijk gefundeerd resultaat te komen. Ook kunnen wij gelijktijdig met de asbestspecialisten van IDDS Bouw optrekken en in deze unieke combinatie bouwhistorische elementen in kaart brengen cq. vastleggen bij (destructief) asbestonderzoek in uw panden.