Bouwhistorie
Het leven van een gebouw begint zodra het wordt opgeleverd. Dat is in onze tijd zo, maar gold ook in de voorgaande eeuwen. Gebouwen worden en werden vrijwel continu aan de eisen van gebruik en comfort aangepast. Al deze wijzigingen laten hun sporen na in een gebouw.

In onze tijd is het bouwmateriaal ruim voorhanden en relatief goedkoop. Een nieuw dak of heel nieuw huis is zo gebouwd en soms goedkoper dan renovatie. In het verleden was het andersom. Bouwmateriaal was kostbaar (boetes aan de stad die in de vorm van een baksteenlevering voldaan moesten worden kwamen overal in Nederland voor) terwijl er voldoende mankracht voorhanden was. Aanpassingen aan een gebouw werden met zoveel mogelijk behoud van wat er al aanwezig was gedaan; niet vanuit een gevoel voor de historie, maar vooral vanuit economisch oogpunt. Een balklaag verhogen, een kap verlagen of het vernieuwen van een hele voorgevel zorgde ervoor dat het pand aan de eisen werd aangepast en er weer “modern” uitzag, zonder dat er totale nieuwbouw had plaatsgevonden.

Een bouwhistoricus kan aan het gebruikte materiaal en de sporen die de wijzigingen hebben nagelaten de historie van het gebouw teruglezen. Althans, tot op zekere hoogte, want doorgaans vindt het onderzoek plaats in gebouwen die nog gewoon in gebruik zijn. Het wegbreken van voorzetwanden, wegbikken van pleisterlagen of verwijderen van verlaagde plafonds om zo de historie van het gebouw te kunnen ontrafelen wordt door de gebruikers meestal niet gewaardeerd.

Bouwhistorisch onderzoek kan deel uitmaken van een bouwvergunningtraject. De bouwhistoricus onderzoekt het gebouw, rapporteert de bevindingen en bepaalt objectief de monumentale waarde van de verschillende onderdelen. Waar nodig kunnen de plannen worden aangepast om het verlies van waardevolle onderdelen zo veel mogelijk te beperken. Maar de bevindingen kunnen ook gebruikt worden ter inspiratie voor verbouwplannen.

Wilt u meer weten over de bouwhistorische dienstverlening van IDDS en wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 071 – 402 85 86, per mail via info@idds.nl of door middel van ons contactformulier.

 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.