Gierstraat 35 in Haarlem is een weinig opvallend pand. Het gebouw verkeert in slechte staat en zal binnenkort plaats moeten maken voor nieuwbouw. Na de sloop zal archeologisch onderzoek plaatsvinden maar de gemeente Haarlem wilde ook graag weten wat er bovengronds aan historische informatie aanwezig was. Onlangs is dan ook een bouwhistorische sloopdocumentatie verricht naar het pand.

Historie van het gebouw

Het gebouw bleek kort na de verwoestende stadsbrand, die 1576 dit deel van de stad in de as legde, nieuw te zijn opgetrokken. Complete nieuwbouw? Bijna: de tongewelfde kelder met kaarsnissen van de voorganger -die rond het midden van de veertiende eeuw werd gebouwd- bleef behouden. En mogelijk werd de nieuwbouw op de funderingen van de voorganger opgetrokken.

Verbouwing voor- en achterhuis

De nieuwbouw bestond uit een voor- en achterhuis, waarbij het voorhuis met bouwmuren werd opgetrokken en het achterhuis met een houtskelet. De balken in het voorhuis werden op consoles opgelegd, waarvan de profilering kenmerkend voor de bouwtijd was. In de achttiende eeuw werd het geheel verbouwd. Onder meer werd de voorgevel van het voorhuis tot lijstgevel vermaakt en het achterhuis versmald.

Belangrijke kenmerken

In de negentiende eeuw werd het voorhuis verbouwd tot beneden- en bovenwoning, een ontwikkeling die kenmerkend voor deze tijd genoemd kan worden. Op de begane grond werd een rijk stucplafond aangebracht. De voorgevel, het visitekaartje van het pand, werd in januari 1900 voorzien van een nieuwe pui. Het is de pui die ook nu nog aanwezig is, maar nauwelijks meer als historische pui herkenbaar door de afwerkingen die later in de twintigste eeuw werden aangebracht.

Bouwhistorie en archeologie IDDS

Het onderzoek toont maar weer eens aan dat achter vrij oninteressante gevels de meest interessante gegevens schuil kunnen gaan. Door het bouwhistorisch onderzoek zijn de historische gegevens van het gebouw geborgd. Gecombineerd met de resultaten uit de archeologie kan het verhaal over de ontwikkeling van het perceel verteld worden. Bouwhistorie en archeologie, een belangrijk koppel.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening op uw project? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag! 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.