Eerder dit jaar heeft IDDS in opdracht van familiebedrijf Lely uit Maassluis diverse bodemsaneringen begeleid op het terrein waar momenteel de nieuwbouwwerkzaamheden van de Lely Campus plaatsvinden. Edwin Hazelzet, Projectleider Vastgoed Lely: “IDDS heeft ons geholpen bij de bodemsaneringen op het terrein. Zij ondersteunden ons bij de voorbereiding en de uitvoering. Hierbij hebben zij hun toegevoegde waarde bewezen met zowel de kennis en ervaring van de wetgeving en daarbij de pragmatische uitvoering.”  

Edwin Hazelzet van Lely en Conor Brouwer van IDDS met op de achtergrond de nieuwbouw in volle gang

Edwin Hazelzet van Lely (links) en Conor Brouwer van IDDS (rechts) met op de achtergrond de nieuwbouw in volle gang.

Lely

Lely, een bedrijf met 1600 medewerkers en klanten in meer dan 45 landen, is gevestigd met haar hoofdkantoor in Maassluis. Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig met het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt Lely oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melken tot reinigen. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Nieuwbouw

Sinds de oprichting van Lely in 1948 als ‘werkplaats voor uitvindingen’ groeide het bedrijf uit tot wereldwijd marktleider in geautomatiseerde systemen in de stal voor melkveehouders. In al die jaren heeft Lely een grote groei doorgemaakt. Zeven jaar geleden is de Lely Campus geopend, hier vestigen zich het hoofdkantoor en de fabriek. Om met de groei mee te kunnen blijven gaan, zijn de oude productiehallen gesloopt. Op die locatie wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe productiehal, met kantoorruimte.

Impressie nieuwbouw van Lely

Nieuwbouw bij de Lely Campus.

 Bodemsanering

Voorafgaand aan de nieuwbouw zijn in het kader van diverse procedures onderzoeken noodzakelijk. Eén van deze onderzoeken is bodemonderzoek. In het kader van de Wet bodembescherming is onderzoek benodigd om na te gaan of de bodem van de projectlocatie (reeds) geschikt is voor het voorgenomen gebruik/ontwikkeling of wat er nodig is om de locatie geschikt te maken voor het gewenste plan (bodemsanering).

Sfeerimpressie van de bodemsanering ter plaatste van de oude productiehallen

De bodemsanering ter plaatse van de oude productiehallen.

Ter plaatse van de oude productiehallen zijn diverse (historische) verontreinigingen aangetroffen, welke verband houden met het historisch gebruik van het terrein (zoals bedrijfsactiviteiten, oude funderingsconstructies e.d.). In samenspraak met Lely, het bevoegd gezag en de uitvoerend aannemer bracht IDDS de verontreinigingssituatie in beeld en vertaalde deze in saneringsplannen die recentelijk zijn uitgevoerd. IDDS verzorgde de milieukundige begeleiding van de bodemsanering. Inmiddels is de bodemsanering afgerond en zijn de verdere voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang.

IDDS

Integraal ingenieursbureau IDDS bedient haar klanten met ruim 70 professionals in het gehele traject van onderzoek, advisering en realisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. IDDS kent maar liefst 9 kennisgebieden: Milieu, Archeologie en Bouwhistorie, Explosieven, Ecologie, Water, Cultuurtechniek, Asbest, Bouw- en Sloopmanagement en Infra. Wilt u meer informatie of kunnen we u helpen bij uw ruimtelijke ontwikkeling? Vul vrijblijvend ons contactformulier in.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.