Tussen Noord-Scharwoude en Oudkarspel werkt aannemer Van Gelder aan de provinciale weg N504. Het project valt binnen een gebied met hoge archeologische waarden en kans op archeologische vondsten. Om deze reden schakelde Van Gelder bij dit project IDDS Archeologie in. Tijdens het archeologische onderzoek zijn bijzondere resten aangetroffen.

De opgraving

Tijdens de opgraving zijn in totaal vier werkputten aangelegd. De werkputten zijn laagsgewijs aangelegd met een graafmachine. De graafmachine beschikte over een gladde bak. Alle vlakken zijn opgeschoond, gefotografeerd en digitaal getekend. Vondsten zijn bij de aanleg per spoor of laag vak verzameld. De vlakken en de stort zijn afgezocht met een metaaldetector.

Foto met locatie bijzondere vondst

Afbeelding 1: resten van metselwerk.

Vondsten

Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal zes sporen aangetroffen. Het gaat om resten van metselwerk zoals kelders en muurfunderingen. Tevens zijn een kuil en het (bijna) complete skelet van een rund/paard gevonden. De baksteensporen zijn tijdens de aanleg van vlak 1 aangetroffen. De kuil en het dierlijke skelet zijn op het dieper gelegen vlak 2 waargenomen.

De aangetroffen structuren lijken verband te houden met de boerderijen die in de Nieuwe Tijd in de bewoningsas stonden. Onderzoek van een bouwhistoricus naar de baksteensporen en het keramisch bouwmateriaal gaat uitwijzen wat de datering is van deze resten.

De kuil en de dierlijke botten zijn, in verband met het aangetroffen aardewerk, vermoedelijk in de Middeleeuwen te dateren. Het skelet troffen we namelijk aan in dezelfde laag als Laat Middeleeuws aardewerk. Onderzoek naar het aardewerk dat we in de kuil verzamelden gaat meer informatie geven over dit spoor. We denken over de dierlijke botten wel te weten dat het dier gestorven is zonder begrafenis. Het skelet van het dier is bijna compleet. Het enige wat ontbreekt is het hoofd. We hebben de restanten naar ons depot gebracht, waar we ze gaan schoonmaken, drogen en opmeten. Na dit werk stellen we vast of het gaat om een paard of rund. 

Foto met bijzondere vondst skelet

Afbeelding 2: het dierlijke skelet wat is aangetroffen.

Begeleiden archeologische projecten

In dit geval voerde wij de archeologische opgraving uit. Maar, IDDS kan archeologische projecten van begin tot eind ondersteunen en begeleiden. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina van IDDS Archeologie.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.