IDDS heeft onderzoek gedaan naar asbest in het grind op het dak van een bedrijfspand. Een deel van het bedrijfspand wordt in de toekomst namelijk gesloopt. Bij eerder onderzoek trof men op de locatie in het dakgrind al asbest aan. Onze opdrachtgever wilde daarom nu de mogelijkheden voor hergebruik van het dakgrind vaststellen en schakelde IDDS in. IDDS kwam mede door de situatie op de locatie tot een interessant inzicht.  

Asbestverontreiniging door erosie van asbestdaken

Sinds 2014 zijn de inzichten met betrekking tot (bodem)verontreinigingen met asbest als gevolg van de erosie van asbestdaken drastisch gewijzigd. Middels uitgebreid onderzoek is aangetoond dat de bodem ter plaatse van de afwateringszone van asbestdaken sterk wordt belast met asbest, met name door losse vezels en vezelmassa.

In deze situatie (te zien op onderstaande foto) was er geen sprake van een afwatering op de bodem, maar afwatering van verweerde asbesthoudende kappen op dakgrind. Echter, ondanks de afwijkende situatie waren er, naar inzicht van IDDS, duidelijke parallellen te trekken met verontreinigingen door asbest als gevolg van de erosie van asbestdaken.

Afbeelding van tot waar afwateringszone loopt

Afwateringszone op de betreffende locatie.

Mos als asbestfilter

Uit beschikbaar fotomateriaal van het dak bleek dat het grind in de afwateringszone van de asbesthoudende kappen begroeid was met mos en (on)kruiden. Zie situatie op bovenstaande foto. De poriën tussen het grind waren in deze strook naar alle waarschijnlijkheid opgevuld met verteerde plantenresten en ander fijn materiaal dat tussen de wortels van het mos en planten ophoopt. IDDS verwachtte dat het mos en het fijne materiaal tussen het grind fungeert als een filter voor asbest dat met het regenwater van het dak afstroomt. Daarom, vermoedden wij dat het grind in de afwateringszone veel zwaarder met asbest belast zou zijn dan het grind op het resterende deel van het dak.

Advies over hergebruik dakgrind

Monstername en analyse bevestigde de hypothese van IDDS. Het grind binnen de afwateringszone bleek niet voor hergebruiken in aanmerking te komen en moet worden gereinigd. Het grind buiten de afwateringszone komt wel in aanmerking voor hergebruik. IDDS adviseerde daarom om het grind binnen en buiten de afwateringszone gescheiden af te voeren.

Asbestonderzoek IDDS

We beschikken bij IDDS over expertise op gebied van milieu en asbest. Vanuit deze kennis kunnen wij van IDDS u het juiste onderzoek en advies leveren met betrekking tot asbest. Wij kunnen dit dus ook als het gaat om asbest bij bodemonderzoeken. Op deze manier loopt u geen onnodige risico’s.

Meer informatie? Kijk dan op onze asbestpagina of neem contact met ons op via het contactformulier.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.