Aan de Kudelstaartseweg in Aalsmeer heeft IDDS Archeologie een archeologische opgraving gedaan. De projectlocatie is eerder onderzocht en nu is met opgraving afgerond. Onze opdrachtgever schakelde IDDS in zodat er op deze locatie over niet al te lange tijd nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden. 

Eerder stelde IDDS Archeologie na vooronderzoek a.d.h.v. proefsleuven al vast dat het met betrekking tot archeologie de moeite waard was om op deze locatie te kijken wat er in de grond zat. Er waren meerdere sporen die aantoonden dat er op de betreffende locatie al eerder bebouwing was geweest. Wij adviseerden hierom om op de locatie aan de Kudelstaartsteweg een archeologische opgraving te doen. Een correct advies, is nu dus gebleken.

17de en 18de eeuwse overblijfselen

Afgelopen week was het zover en is in opdracht van Bouwbedrijf De Nijs de opgraving begonnen waarbij aannemer Markus B.V. het civieltechnische graafwerk verzorgd. Scherven, maar ook funderingsresten, muurtjes, keldertjes en waterputten wijzen op overblijfselen uit de 17de en 18de eeuw. Normaal gesproken gaan dit soort archeologische resten vaak verloren bij latere werkzaamheden op een locatie, echter is dit hier niet het geval geweest. Alles wat gevonden wordt, wordt opgegraven en opgeslagen in het provinciaal depot. Organisaties kunnen de vondsten hierna eventueel in bruikleen nemen om het bijvoorbeeld tentoon te stellen. 

Impressie van de opgravingslocatie in Aalsmeer

Archeologisch ontzorgen

Zoals benoemd is in eerdere fase door IDDS Archeologie vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit vooronderzoek heeft IDDS een advies afgegeven en op basis hiervan is later besloten om op locatie een opgraving te gaan uitvoeren. Ook deze opgraving is door IDDS gedaan. Kortom: IDDS ondersteunt en begeleid archeologische projecten van begin tot eind, zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers!

Bron: Witte Weekblad Aalsmeer: Overblijfselen uit 17de eeuw gevonden op terrein Pannebar“.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.