Tussen januari en maart 2020 heeft IDDS aan de Parklaan in de gemeente Haarlem een archeologische opgraving uitgevoerd. Aan de Parklaan is nieuwbouw gepland en op basis van historische kaarten maakte het plangebied onderdeel uit van de tuin van het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht 80. Om deze reden was archeologisch onderzoek gevraagd.

Eerder in het proces werd door derden bureauonderzoek, verkennend bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek gedaan. Uit deze onderzoeken bleek dat op de betreffende locatie vanaf 10 centimeter (-mv) resten van bebouwing en tuinrichting aanwezig konden zijn. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn deze resten aangetroffen Later, trof men ook daadwerkelijk archeologisch behoudenswaardige resten van bebouwing en tuininrichting aan. Toen zijn wij door de opdrachtgever ingeschakeld om een archeologische opgraving te doen.

Vondsten van de archeologische opgraving

Zoals eerder genoemd, was op oude kaarten te zien dat de projectlocatie deel heeft uitgemaakt van de tuin van het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht 80. Tijdens het veldwerk hebben we diverse structuren aangetroffen die mogelijk gerelateerd zijn aan voorzieningen van de tuin van het bisschoppelijk paleis. Denk hierbij aan: beerputten, muurfunderingen, diverse riolen een ook een ‘tonput’.

Een tonput is een type waterput dat men in de Middeleeuwen en in de Nieuwe Tijd gebruikten. Toen werd een houten ton in de grond gegraven om hemelwater te verzamelen. Een aantal duigen uit de tonput zijn verzameld voor verder onderzoek. Studie door een houtspecialiste gaat uitwijzen of er merktekens in de duigen staan en uit welke houtsoort de ton is gemaakt. 

Ondersteuning en begeleiding van begin tot eind

In dit geval voerde wij de archeologische opgraving uit. Maar, IDDS kan archeologische projecten van begin tot eind ondersteunen en begeleiden. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina van IDDS Archeologie.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.