Archeologisch onderzoek

Bevindt u zich in het traject voor het aanvragen van een vergunning voor uw geplande ontwikkeling, dan kan ook archeologisch onderzoek een rol spelen in uw vergunningaanvraag.

IDDS is uw archeologisch onderzoeksbureau die u adviseert u in de noodzaak en invulling van

Archeologisch bureauonderzoek 

Door middel van een bureauonderzoek wordt de archeologische verwachting van een plangebied opgesteld. Op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid worden vervolgens de archeologische waarden en verwachtingen in kaart gebracht en wordt een advies opgesteld over hoe u hier in relatie tot uw ontwikkelplannen mee om kunt gaan. We houden 

Archeologisch veldonderzoek

Wanneer een inventariserend vooronderzoek (of bodemonderzoek) noodzakelijk is stelt IDDS Archeologie het benodigde Programma van Eisen op, waarin nauwkeurig staat omschreven op welke manier het onderzoek (grondboringen, proefsleuven of een opgraving) uitgevoerd moet worden. Hierbij treedt IDDS Archeologie in nauw overleg met het bevoegde gezag (de betreffende gemeente waarbinnen het onderzoek plaatsvindt), waarin wij tevens uw belangen als ontwikkelaar behartigen.

Naast analyse en onderzoek is IDDS Archeologie actief in advisering in erfgoedbeleid. Waarbij u kunt denken aan het opstellen van verwachtingskaarten en beleidskaarten.

Archeologisch onderzoeksbureau

Archeologie is maatwerk. En in samenspraak met u als opdrachtgever passen we dat efficiënt in, zodat archeologie geen last is voor uw project, maar misschien wel een lust! Als bureau voor archeologie weten weten onze archeologen als geen ander hoe wij een passend advies kunnen geven. 

Meer weten over archeologisch onderzoek? Stel direct uw vraag. 

Your name (compulsory)

Your e-mail (compulsory)

Your telephone number (not compulsory, but very handy to make contact quickly)

Your message