IDDS Archeologie heeft in het centrum van Alphen aan den Rijn archeologisch onderzoek op de voormalige parkeerplaats van het Aarplein uitgevoerd. Een 18e of 19e-eeuwse boerderij en allerlei daaraan gerelateerde zaken zijn teruggevonden in de bodem. Enkele vondsten dateren zelfs al uit de 17e eeuw. Verschillende media pikten het nieuws op!

Restanten van een boerderij

Op de projectlocatie wordt binnenkort gestart met de bouw van nieuwe woningen en daarom werd IDDS ingeschakeld. Tijdens het vooronderzoek in 2017 werd al duidelijk dat er in het verleden boerderijen hebben gestaan aan de Aarkade. Deze bebouwing is ook te zien op historische kaarten uit de 19e eeuw. 

Tijdens het onderzoek zijn bewoningssporen en vondsten uit de 17e tot en met de 19e eeuw aangetroffen. Een groot deel van de sporen zijn te relateren aan bebouwing zoals ingetekend op de een historische kaart uit 1811-1832. Zo werden de baksteenfunderingen van de schuur en de boerderij aangetroffen en ook de palen van de hooiberg.

het plangebied op minuutplan

De onderzoekslocatie met de bebouwing zoals weergegeven op de kadastrale minuut van 1811-1832.

Naast de hooiberg zijn er nog meer structuren gevonden die aan het erf te relateren zijn. Het gaat daarbij om een waterput die is opgebouwd uit twee tonnen en dierbegravingen van runderen, varkens en een paard. Ten westen van de hooiberg is op de erfgrens een greppel of sloot aangetroffen met daarin een grote hoeveelheid aardewerk. Het gaat om roodbakkend kook- en tafelgerei, maar er zijn ook scherven van pronkborden van gekleurd majolica aangetroffen. Helaas zijn tijdens het veldwerk geen complete stukken gevonden, wat doet vermoeden dat men de deze plek gebruikte om het afgedankte serviesgoed te dumpen. Mogelijk dat bij de uitwerking nog enkele scherven aan elkaar gepast kunnen worden en er toch nog complete voorwerpen kunnen worden gereconstrueerd.

Potscherven

Op de erfgrens van de boerderij is een sloot of greppel gelegen, waar men de oude huisraad in heeft gedumpt.

IDDS Archeologie in het nieuws

Het archeologische onderzoek door IDDS werd door verschillende media opgepikt. Het AD plaatste op haar website een artikel over de vondsten onder de parkeerplaats van het Aarplein. Verder schreef ook Alphens.nl een stuk over de mooie vondsten langs de Aarkade. U kunt beide artikelen lezen door op de links te klikken. 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.