Archeologie en Bouwhistorie

Bevindt u zich in het traject voor het aanvragen van een vergunning voor uw geplande ontwikkeling, dan kan ook archeologie een rol spelen in uw vergunningaanvraag. IDDS is hét bureau in Nederland voor invulling van: archeologisch onderzoek, cultuurhistorisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek.

Door middel van een archeologisch bureauonderzoek wordt de archeologische verwachting van een plangebied opgesteld. Op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid brengen wij vervolgens de archeologische waarden en verwachtingen in kaart en stellen wij een advies op hoe u hier, in relatie tot uw ontwikkelplannen, mee omgaat.

Archeologisch onderzoek bij IDDS bestaat uit:

 • Bureauonderzoeken
 • Programma van Eisen (PvE)
 • Inventariserend veldonderzoek
 • Booronderzoeken
 • Proefsleuvenonderzoeken
 • Archeologische begeleidingen
 • Definitieve Opgravingen (DO)

Wanneer een inventariserend vooronderzoek  (veldonderzoek) noodzakelijk is, stelt IDDS Archeologie het benodigde Programma van Eisen op, waarin nauwkeurig staat omschreven op welke manier het onderzoek (grondboringen, proefsleuven of een opgraving) uitgevoerd moet worden. Hierbij treedt IDDS Archeologie in nauw overleg met het bevoegde gezag (de betreffende gemeente waarbinnen het onderzoek plaatsvindt), waarin wij tevens uw belangen als ontwikkelaar zullen behartigen. Uiteraard maken we waar dat kostenefficient is gebruik van moderne digitale meettechnieken.

Erfgoedwet en archeologische monumentenzorg

Naast analyse en onderzoek is IDDS Archeologie actief in advisering met betrekking tot de Erfgoedwet 2016. Ook voor de wet op de archeologische monumentenzorg stellen wij verwachtingskaarten en beleidskaarten op en adviseren wij in historisch onderzoek of archeologische opgravingen.

Kosten voor archeologisch onderzoek

Archeologie is maatwerk. Na uiteenzetting van een locatie of project brengen wij de kosten voor archeologisch onderzoek snel in kaart. In samenspraak met u als opdrachtgever passen wij dat efficiënt in, zodat archeologie geen last is voor uw project, maar misschien wel een lust!

Archeologische onderzoek

IDDS Archeologie: gecertificeerd partner voor archeologisch onderzoek

IDDS Archeologie is volledig gecertificeerd voor archeologisch onderzoek en werkt conform de BRL4000 / Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1. Onze archeologen hebben een wetenschappelijke studie archeologie en zijn gespecialiseerd in o.a. cultuurhistorie en bouwhistorie.

Meer dan alleen archeologie

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van de ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Meer vragen over archeologisch onderzoek, vul onderstaand formulier in.

Stel uw vraag

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht