Update 01-07-2020:

Meer verantwoorde ruimte voor grondverzet

Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag aan de Tweede Kamer. Gebaseerd op nieuwe onderzoeken van RIVM en Deltares biedt zij na overleg met VNG, IPO, UvW en de sector op drie fronten meer ruimte. Ten eerste een hogere achtergrondwaarde voor de landbodem (PFAS 1,4 µg/kg). Ten tweede verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. Ten derde is er meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen. Uitgangspunt is en blijft mens en milieu beschermen en tegelijkertijd de verantwoorde ruimte zoveel mogelijk benutten.

Lees meer via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/pfas-meer-verantwoorde-ruimte-voor-grondverzet

Update 18-05-2020:

Verruiming afzet en verwerking PFAS-houdende grond

Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Hiermee wordt een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost. PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven respectievelijk 60 ug/kg voor PFOS, 140 ug/kg voor PFOA en 60 ug/kg voor andere PFAS-verbindingen mag worden gestort met een verklaring van niet-reinigbaarheid.

Lees meer via deze link: https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/verruiming-afzet-verwerking-pfas-houdende-grond/

Update 19-02-2020:

Voortgangsbrief aanpak PFAS in de bodem

Op 13 februari heeft Minister Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van PFAS in grond en baggerspecie. Lees de brief van de minister via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pfas/documenten/kamerstukken/2020/02/13/voortgangsbrief-aanpak-pfas-in-de-bodem

Een conceptversie van het definitief handelingskader is voorzien voor het einde van dit jaar.

Update 29-11-2019:

Publicatie aanpassing tijdelijk handelingskader

Zojuist is de aanpassing van het handelingskader gepubliceerd. Belangrijkste aanpassingen zijn de verhoogde tijdelijke achtergrondwaarden. Zie voor de actuele waarden onderstaande tabel. 

Grond (μg/kg ds)     Toepasbaar op land:
PFAS < 0,8

 

PFOA <0,8

 

PFOS < 0,9 Vrij m.u.v. grondwaterbeschermings-gebieden
0,8 < PFAS < 3 0,8 < PFOA < 7

 

0,9 < PFOS < 3 Wonen en industrie

Landbouw en natuur als PFAS < lokale achtergrondwaarde

PFAS > 3 PFOA > 7 PFOS > 3 Reiniging of stort

 

De gehele aanpassing is hier na te lezen: Aanpassing_tijdelijk_handelingskader_PFAS 29-11-2019.

Update 13-11-2019:

Tijdelijke landelijke achtergrondwaarde

Het kabinet heeft aan het RIVM opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een
advies te geven over de hoogte van een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde
van PFAS. Het RIVM heeft aangegeven dat haar advies uiterlijk per 1 december
zal worden opgeleverd. De achtergrondwaarde geeft het beeld van de bestaande
kwaliteit van de bodem van natuur en landbouw. Dit zal ruimte bieden voor
grond- en baggerverzet, omdat dan op de bestaande indeling landbouw en natuur
tot deze waarde grond en bagger mag worden toegepast zonder te meten op de
toepassingslocatie zoals dat voor wonen en industrie al het geval is sinds 8 juli. De
tijdelijke landelijke achtergrondwaarde dient als vangnet. Daarom is het zo
belangrijk dat regionaal bodemkwaliteitskaarten worden vastgesteld. Immers als
lokale achtergrondconcentraties hoger zijn dan de landelijke waarden, blijft het
mogelijk om met lokaal beleid hogere waarden aan te houden op basis van een
goede onderbouwing. De gegevens die voor de landelijke waarden gebruikt zijn,
zullen rond 1 december op een kaart openbaar gemaakt worden. Dit geeft inzicht
in de meetgegevens, maar is geen wettelijk bewijsmiddel. De
bodemkwaliteitskaarten met de daarin aangegeven waarden dienen wel als
wettelijke bewijsmiddel. Andere partijen kunnen gebruik maken van deze
gegevens, waar deze openbaar zijn. Zo wordt de noodzaak van dubbele metingen
voorkomen.

Op 8 juli jl. is het tijdelijk handelingskader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf dat moment geldt de verplichting om bij partijkeuringen PFAS-analyses te doen. Er is geen overgangstermijn omdat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht was.

Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019, waarmee deze milieuhygiënische verklaringen nog mogen worden gebruikt om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019, moet de partij wel aanvullend op PFAS  worden onderzocht.

Bron: RWS/Bodemplus

Bodemonderzoek en partijkeuringen
IDDS Milieu heeft alle expertise in huis om PFAS-onderzoek in (water)bodem en partijkeuringen bij uw projecten uit te voeren. Meer informatie hierover? Neem dan contact op door onderstaand contactformulier in te vullen of direct contact op te nemen met onze Senior Adviseur  Jeroen Keijzer: jkeijzer@idds.nl  / 071 – 402 85 86.

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht

  twitterlinkedin
  Deel.

  Reageren niet mogelijk.