Gemeente Teylingen laat IDDS Explosieven een aanvullend onderzoek naar Conventionele Explosieven uitvoeren. De aanleiding is de geplande realisatie van de spooronderdoorgang van de Noordelijke Randweg te Voorhout in gemeente Teylingen (Zuid-Holland).

Uit een uitgevoerd historisch vooronderzoek blijkt dat de locatie verdacht is ten aanzien van Conventionele Explosieven (CE). Voor het betreffende onderzoeksgebied is reeds in eerder stadium een detectieonderzoek uitgevoerd. Om het risico op het aantreffen en mogelijk ongewenst detoneren van CE te beheersen is besloten om aanvullend onderzoek uit te voeren. Gemeente Teylingen heeft IDDS Explosieven daarom verzocht over te gaan tot het uitvoeren van opsporing van eventuele CE binnen het plangebied, middels detectie en benadering.

De doelstelling van de opsporingswerkzaamheden is het scheppen van een veilige werk- en leefomgeving tijdens de geplande (civiele) werkzaamheden. Er is een projectplan opgesteld voor onze opdrachtgever en alle betrokken partijen tijdens de uitvoering.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is effectief gebruik gemaakt van de winterse omstandigheden!

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.